Jana Hook

Mgr. Jana Hook

učitelka, STAN

Kdo jsem

Jsem zapálená středoškolská učitelka češtiny a angličtiny a vděčná obyvatelka Újezda nad Lesy. V Praze žiji celý život. Skrze pár ročních pobytů a stáží mám zároveň srovnání i s životem v Anglii, odkud pochází můj muž.

Proč kandiduji

Moje přihláška mezi registrované příznivce STANu je výsledkem snahy podpořit demokratické síly a strany v České republice.

Čeho chci dosáhnout

Energii, čas a finanční prostředky bych v Újezdě ráda viděla investované s rozmyslem a s ohledem na dlouhodobou koncepci rozvoje této městské části. Souhlasím s tvrzením, že potřebnější než akvapark je v Újezdě náměstí či prostranství, které bude takovou roli plnit. Lepší péči by si dle mého názoru zasloužila také újezdská škola.

Co umím

Vzhledem ke své profesi a předchozím působištím mám dobrý vhled do školství. Ve své profesi i mimo ni se ráda spoléhám na ostatní odborníky, na vyzkoušená řešení, na takzvané příklady dobré praxe. Umím si nechat poradit, umím hledat konsenzus.

Co mě baví

Baví mě má práce. Kromě toho ráda jezdím na kole, chodím do divadla a vymýšlím bojovky pro děti vlastní i svěřené.