Interpelujeme za vás

Na žádost občanů jsme předložili na zastupitelstvu dne 2. 9. 2019 několik interpelací a dotazů a ve zkratce přinášíme odpovědi tak, jak jsme je zaznamenali a porozuměli jim.

Zajištění dozoru ze strany policie.

Případně dobrovolníků při pohybu dětí na hlavní ulici při cestě do a ze školy, který je v důsledku uzavření zastávky Rápošovská hodně chaotický a nebezpečný. Pan místostarosta vysvětlil, že dobrovolníci nebudou, protože se jich nepřihlásilo dost, aby policie mohla zorganizovat jejich proškolení. Přislíbil ale snahu zajistit pohyb dětí příslušníky policie.

Kdy budou chodníky v Zaříčanské?

Podle vysvětlení pana místostarosty, ulice Zaříčanská bude celá včetně chodníků vybudována až po stavbě obchvatu Újezda na Lesy. Nedávná oprava Zaříčanské je pouze dočasná. Chodníků se tedy v příští letech nedočkáme.

Obousměrný cykloprovoz v jednosměrkách, cyklogenerel.

Tento dotaz a celou problematiku jsme předložili v bodě programu, který se týkal dopravního generelu. Mj. jsme podali návrh na usnesení, aby rada městské části realizovala opatření nezbytná pro bezpečný pohyb cyklistů, včetně umožnění jízdy v protisměru. Návrh bohužel nebyl přijat.

Řešení parkování u nádraží.

Náš dotaz směřoval k objasnění, zda úřad něco podniká v záležitosti znepříjemňující mnoha našim spoluobčanům cestování do práce. Pan místostarosta odpověděl velmi neurčitě, troufáme si dokonce tvrdit, že mlžil. Proto se budeme tímto tématem dále pozorně zabývat.

Marie Kučerová