zastupitelstvo

Interpelujeme za vás

Na žádost občanů jsme předložili na zastupitelstvu dne 2. 9. 2019 několik interpelací a dotazů a ve zkratce přinášíme odpovědi tak, jak jsme je zaznamenali a porozuměli jim.

Zajištění dozoru ze strany policie.

Případně dobrovolníků při pohybu dětí na hlavní ulici při cestě do a ze školy, který je v důsledku uzavření zastávky Rápošovská hodně chaotický a nebezpečný. Pan místostarosta vysvětlil, že dobrovolníci nebudou, protože se jich nepřihlásilo dost, aby policie mohla zorganizovat jejich proškolení. Přislíbil ale snahu zajistit pohyb dětí příslušníky policie.

Kdy budou chodníky v Zaříčanské?

Podle vysvětlení pana místostarosty, ulice Zaříčanská bude celá včetně chodníků vybudována až po stavbě obchvatu Újezda na Lesy. Nedávná oprava Zaříčanské je pouze dočasná. Chodníků se tedy v příští letech nedočkáme.

Obousměrný cykloprovoz v jednosměrkách, cyklogenerel.

Tento dotaz a celou problematiku jsme předložili v bodě programu, který se týkal dopravního generelu. Mj. jsme podali návrh na usnesení, aby rada městské části realizovala opatření nezbytná pro bezpečný pohyb cyklistů, včetně umožnění jízdy v protisměru. Návrh bohužel nebyl přijat.

Řešení parkování u nádraží.

Náš dotaz směřoval k objasnění, zda úřad něco podniká v záležitosti znepříjemňující mnoha našim spoluobčanům cestování do práce. Pan místostarosta odpověděl velmi neurčitě, troufáme si dokonce tvrdit, že mlžil. Proto se budeme tímto tématem dále pozorně zabývat.

Marie Kučerová

Facebook komentáře