Hana Mertová

Ing. Hana Mertová
Ing. Hana Mertová
Ing. Hana Mertová
Ing. Hana Mertová

Ing. Hana Mertová

Příspěvky Hany Mertové

Kdo jsem

Narodila  jsem se před třiceti čtyřmi lety v Praze na  Královských Vinohradech, avšak po šesti týdnech jsem se s rodiči stěhovala na Slovácko do města Veselí nad Moravou. Zde jsem vyrůstala a studovala na obchodní akademii. Po maturitě jsem se rozhodovala mezi studiem v Praze, v Brně nebo v Ostravě. Zvolila jsem ostravskou Vysokou školu báňskou – Technickou univerzitu, na níž jsem po pěti letech studia ukončila obor podniková ekonomika a management. Po promocích jsem se odstěhovala do Prahy, do bytu po mých prarodičích na Sídlišti Rohožník. Nastoupila jsem do německé společnosti zabývající se implementací a podporou podnikového systému SAP.  V roce 2009 jsem začala pracovat na Generálním ředitelství Správy železniční dopravní cesty v oddělení SAP jako systémový specialista pro modul HR SAP. Jde o modul, ve kterém se zpracovává personalistika a mzdy zaměstnanců.
Jsem sedm let vdaná za zdejšího „starousedlíka“ a dobrovolného hasiče Jaroslava Mertu a máme spolu dvě děti ve věku čtyři a šest let.

Proč kandiduji

Protože vnímám čím dál silněji, že je potřeba mít ve vedení obce schopné lidi, kteří se umí domluvit a společně pracovat pro Újezd. Nelíbí se mi a nesouhlasím s určitými kroky současného vedení obce. Obzvláště s násilným tlačením jejich rozhodnutí i přes silný odpor veřejnosti. Myšlenka kandidovat se ve mě rodila čím dál silněji, čím silněji vedení obce tlačilo tzv. „na pilu“. Pouhé vyjadřování svých názorů na sociálních sítích či v hospodě nestačí. Proto jsem se rozhodla aktivně zapojit. Nechci další volební období přihlížet tomu, že se opět budou marnit síly hádkami a šarvátkami, které k ničemu nevedou.

Čeho chci dosáhnout

Chci dosáhnout zlepšení prostředí v komunální politice. Ať se nespotřebovává energie lidí na zbytečné šarvátky a je možno ji využít k práci, která povede k prosperitě Újezda. Je potřeba zlepšit komunikaci vedení obce směrem k občanům, je třeba vysvětlovat a předkládat argumenty, ale také vyslechnout argumenty dalších stran a netlačit řešení silou. Konkrétně mi jde o udržení zdravotní péče v oblasti sídliště Rohožník a o optimální řešení zdravotnictví v Újezdě. Také bych podporovala rozvoj Újezda tak, aby se z něj stala moderní pražská městská část hodna 21. století. 

Co umím

I když mám svůj názor na věc, tak umím vyslechnout stanoviska a argumenty druhé strany. Pokud jsou relevantní a otevřou mi i jiný pohled na věc, tak nemám problém svůj názor ve světle širších souvislostí poupravit. Pokud však shledám, že protistrana nemá logické argumenty, snažím se svůj názor obhájit a vysvětlit, co mě k němu vede. Nepovažuji se za egoistu, jsem otevřená debatě. Jsem vystudovaný ekonom s širokým záběrem ekonomických disciplín od účetnictví, financí, logistiky, řízení lidských zdrojů, řízení kvality, veřejné správy atp. Profesně mám zkušenosti s projekty v oblasti implementace a rozvinutí systému SAP HR. Pracuji jako specialista SAP HR v certifikovaném kompetenčním centru SŽDC, s.o., vymýšlím nová řešení v systému, testuji, školím koncové uživatele, píšu uživatelské příručky, poskytuji uživatelům podporu v první úrovni. Denně řeším nejrůznější problémy, které s sebou správa tak rozsáhlého systému přináší. Mám tedy v praxi ověřeno, že každý problém se dá vyřešit, jen to chce chtít.

Co mě baví

Mezi mé koníčky dlouhodobě řadím zájem o víno a vinařství (i diplomovou práci jsem psala ve vinařské společnosti), dále je to již od dětství láska k české historii (zúčastnila jsem se natáčení soutěžního pořadu O poklad Anežky české) a českým památkám (na střední škole jsem brigádně pracovala jako průvodkyně zámeckými interiéry v malém jihomoravském zámečku ve Strážnici). Ráda čtu knihy a časopisy o historii a poznávám méně známá místa Prahy. Avšak ze všeho nejvíc miluji okamžiky, kdy dokážu rozesmát své malé děti nebo ony mě.