Marie Kučerová

Podnět č. 1 na Radu MČ Praha 21 – přístup zastupitelů k úplným podkladům z rady

Jedním z prvních usnesení nově zvolené rady MČ Praha 21 bylo zrušení přístupu zastupitelů k úplným podkladům k usnesením z jednání rady MČ v interním informačním systému Alfresco, a to i za minulá období. Tento krok byl zřejmě učiněn z nepochopení postavení zastupitelstva a rady obce. Vrcholných orgánem obce je zastupitelstvo, to v plném rozsahu …

Podnět č. 1 na Radu MČ Praha 21 – přístup zastupitelů k úplným podkladům z rady Pokračovat ve čtení »

Komentář k zastupitelstvu v prosinci 2018

Zastupitelstvo svolané na těsně předvánoční čas bylo prvním opravdu pracovním setkáním. Zápis ze zastupitelstva je k vidění na webu radnice, záznam bohužel nikoli, protože od jara 2018 naše radnice záznamy nezveřejňuje, přestože jiné městské části ani magistrát Prahy se zveřejněním záznamu nemají problém. Co nás zaujalo:

Veřejná správa je službou veřejnosti

To říká správní řád. Umožnění kontroly výkonu veřejné moci ze strany občanů je jeden z nástrojů zvyšování kvality veřejné správy a je prevencí před korupčním jednáním, to zní i v řadě rozhodnutí Nejvyššího správního soudu. Jak je tomu v podmínkách naší radnice? 

Záznam z jednání zastupitelstva

V prosinci 2017 byl naposled zveřejněn na webu radnice MČ Praha 21 záznam z jednání zastupitelstva. Od té doby se záznamy přestaly zveřejňovat s tvrzením, že to neumožňuje tzv. GDPR (Obecné na-řízení o ochraně osobních údajů), platné od 25. 5. 2018. Lze pochopit, že v souvislosti s mediálním strašením si radnice nechala lhůtu na přezkoumání …

Záznam z jednání zastupitelstva Pokračovat ve čtení »

Vybudování nových bytů

V Praze je draze. To platí obzvlášť, pokud jde o rostoucí ceny bytů, a tím i rostoucí ceny nájmů. Na tuto skutečnost reaguje vláda přípravou programu podpory výstavby obecních bytů, kde bude možné dotovat městům až pětinu nákladů na výstavbu, reaguje nové vedení Prahy zastavením pri-vatizace obecních bytů a přípravou opatření pro podporu výstavby a …

Vybudování nových bytů Pokračovat ve čtení »

Marie Kučerová, lídr PIRÁTŮ A STAN PRO ÚJEZD

Marie Kučerová Dokonáno jest, jak stojí v knize knih a Újezd bude mít zřejmě vládu složenou z koalice ODS a ANO, s křehkou většinou devíti mandátů. Na jednáních se zainteresovanými stranami jsme se sešli jen jednou a pak už nám byl oznámen výsledek, takže k žádné širší diskuzi o programech, o prioritách, o možnostech jednotlivých …

Marie Kučerová, lídr PIRÁTŮ A STAN PRO ÚJEZD Pokračovat ve čtení »